Landstede Groep

DOC 93

DOC 93 is een didactisch en orthopedagogisch centrum dat onderwijs en ondersteuning biedt aan leerlingen van scholen in het voortgezet onderwijs. Voorwaarde is dat deze scholen onderdeel zijn van de Landstede Groep.

Het kan zijn dat de overstap van het basisonderwijs naar het regulier voortgezet onderwijs te groot voor je is. Zo kan er sprake zijn van leer- en/of gedragsproblemen waar specifieke begeleiding voor nodig is. Je kunt dan gedurende kortere of langere tijd onderwijs volgen bij DOC 93.

Het uitgangspunt van DOC 93 is dat je in principe tijdelijk verblijft. Het streven is om binnen 2 jaar weer de overstap naar een reguliere school te maken.

Bij DOC 93 volg je onderwijs in kleine klassen. Je krijgt extra begeleiding op zowel didactisch als sociaal emotioneel gebied. Het is mogelijk om klas 1 en 2 op het niveau van de basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- en theoretische leerweg te volgen.

Aanmelding
Wanneer je je vanuit een basisschool inschrijft voor het Carolus Clusius College kan op het aanmeldingsformulier worden aangegeven dat de basisschool het wenselijk vindt om je bij DOC 93 te plaatsen. Uiteindelijk beoordelen wij op basis van het aangeleverde dossier of je wordt doorverwezen. Uit aanvullend onderzoek zal blijken of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor plaatsing op DOC 93. Dit onderzoek kan zowel op het Carolus Clusius College als op DOC 93 plaatsvinden. Jouw ouders en jij spelen in het hele aanmeldingsproces vanzelfsprekend een  belangrijke rol.

Het kan ook zijn dat op het Carolus Clusius College blijkt dat je meer ondersteuning nodig hebt dan dat wij kunnen bieden. Wij melden je in dat geval in overleg met jouw ouders aan voor plaatsing bij DOC 93. Deze aanmelding loopt via onze zorgcoördinator en de mentor.

Kijk voor meer informatie op www.doc93.nl  

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00
Ons e-mailadres: info@hetccc.nl

Bezoekadres
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle

Postadres
Prinses Julianastraat 66

8019 AX Zwolle

Plan hier de route naar het CCC.