Landstede Groep

VIP-route

Alle leerlingen kunnen gedurende hun schoolloopbaan rekenen op een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod. Daardoor kunnen ze, ondanks eventuele belemmeringen, hun talenten ontplooien en een passend diploma behalen.

Een kleine groep leerlingen heeft enkele periodes meer intensieve ondersteuning nodig. Zij hebben bijvoorbeeld meer coaching nodig om zich prettig te voelen op school of om goed studiegedrag te laten zien. De extra ondersteuning op het CCC wordt VIP-route genoemd.

In overleg met de leerling en ouders worden doelen opgesteld en afspraken gemaakt over ieders (leerling, ouders en school) inspanning om deze te behalen. Deze afspraken worden vastgelegd in een Ontwikkelingsperspectief, dat regelmatig wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Lees meer over de VIP-route.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00
Ons e-mailadres: info@hetccc.nl

Bezoekadres
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle

Postadres
Prinses Julianastraat 66

8019 AX Zwolle

Plan hier de route naar het CCC.