Landstede Groep

VIP-route

Alle leerlingen kunnen gedurende hun schoolloopbaan rekenen op een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod, zodat ze ondanks eventuele belemmeringen hun talenten kunnen ontplooien en een passend diploma kunnen behalen.

Voor de meeste leerlingen is het onderwijsaanbod met de basisondersteuning voldoende om een passend diploma te behalen. Soms kan kortdurende coaching door een mentor, extra aandacht van de docent en steun van ouders voldoende zijn om het (weer) goed te laten gaan met de leerling. Een kleine groep leerlingen heeft gedurende periodes meer intensieve ondersteuning nodig. Zij hebben bijvoorbeeld meer langdurige coaching nodig om zich prettig te voelen op school of om goed studiegedrag te laten zien. De extra ondersteuning op het CCC wordt VIP-route genoemd. In overleg met de leerling en ouders worden doelen opgesteld en afspraken gemaakt over ieders (leerling, ouders en school) inspanning om deze te behalen. Deze afspraken worden vastgelegd in een Ontwikkelingsperspectief, dat regelmatig wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Lees meer over de VIP-route.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00
Ons e-mailadres: info@hetccc.nl

Bezoekadres
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle

Postadres
Prinses Julianastraat 66

8019 AX Zwolle

Plan hier de route naar het CCC.