Landstede Groep

Talen en internationale certificaten

Voor internationale contacten is het belangrijk dat je een andere taal in de praktijk durft te spreken. Zo krijgt je op het CCC, Frans door de taal te spreken in combinatie met handgebaren (AIM) en krijg je naast Engels ook het vak Skills. Daar ga je vooral veel oefenen in spreken. De achterliggende gedachte is: krijg lef om te spreken. Het is op het CCC ook mogelijk om internationaal erkende certificaten te behalen bij de moderne talen, zoals, Cambridge, Delf Scolaire en Goethe.

Tijdens de les

AIM (Frans)
Bij het vak Frans leer je in de brugklas volgens de Canadese methode AIM. Deze innovatieve methode, speciaal ontworpen voor het vak Frans, gaat ervan uit dat je een taal veel sneller leert als alle taaluitingen (ook grammaticale) worden ondersteund door gebaren. Behalve gebaren spelen interactie, spel, muziek en presentatie een grote rol bij AIM. In de eerste les wordt aan leerlingen gevraagd hoe het kan dat ze zo goed Nederlands zijn gaan spreken. Dat is begonnen met luisteren, dan een klank nazeggen, een woordje, een zinnetje. Schrijven en lezen kwam pas later. Dát is nu precies de manier waarop je hier ook Frans gaat leren. Er wordt spelenderwijs ook heel veel herhaald, waardoor je snel vooruitgang boekt.

Skills (Engels)
Leerlingen die op het gymnasium, atheneum en havo zitten krijgen het vak Skills. Bij het vak Skills zijn we bezig met Engelse spreekvaardigheid. Dit doen we op een speelse manier met behulp van allerlei spelvormen. Het is niet zitten in de banken, maar lopen, staan, spreken, lachen enzovoort.

Duits
In de Duitse lessen is er altijd wel wat te beleven, zeker tijdens “Effeff”! Bij Effeff komen levensechte thema’s en situaties aan bod waarbij je de Duitse taal écht leert gebruiken en onbewust op een leuke manier je taalkennis uitbreidt. Maar wat is Effeff eigenlijk? “Etwas aus dem Effeff zu können oder zu kennen”, betekent iets heel goed beheersen, iets moeiteloos kunnen doen. Tijdens deze lessen doen we in het Duits veel leuke en authentieke projecten. Zo organiseren jullie samen met de docenten in de maand december een Duitse Weihnachtsmarkt (kerstmarkt).

Internationaal erkende certificaten

Cambridge
Wil jij jouw Engelse taalvaardigheid op een hoger niveau brengen? Dan kun je op het CCC het internationaal erkende Cambridge certificaat halen (hier zitten kosten aan verbonden). Wij leiden leerlingen op voor de volgende certificaten: First Certificate in English, Certificate in Advanced English en Certificate in Proficiency in English. Wil je hier meer over weten? Stel jouw vraag aan je docent(e) Engels. 

Delf Scolaire
Delf staat voor ‘Diplôme d’Etudes en Langue Française’. In deze lessen word je voorbereid op Delf-junior, een internationaal erkend taalexamen op ERK-niveau A2 (actieve basisgebruiker). Als je besluit om deel te nemen aan Delf, kom je in een apart cluster met leerlingen uit de derde klas, waarin je één uur per week les krijgt en waarbij Frans de voertaal is. Op het einde van de derde klas maak je het officiële Delf-examen (hier zitten kosten aan verbonden). Het bijbehorende Delf-diploma is onbeperkt geldig en wordt overal ter wereld erkend. Heb je interesse of heb je nog vragen? Stel ze aan je docent(e) Frans! 

Goethe
Voor Duits een internationaal erkend certificaat halen? Wij bereiden je voor op de examens van het Goethe Institut. Wil je hier meer over weten? Stel jouw vraag aan je docent(e) Duits. 

 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00
Ons e-mailadres: info@hetccc.nl

Bezoekadres
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle

Postadres
Prinses Julianastraat 66

8019 AX Zwolle

Plan hier de route naar het CCC.