Landstede Groep

Adviesbureaus vmbo-Flex krijgen opdracht van wethouder

15-02-2018

Op 13 februari jl. hebben leerlingen van vmbo-Flex-T3 van het CCC een officiële opdracht gekregen van de Zwolse wethouder, Ed Anker. De leerlingen hebben in de Flex-lessen een adviesbureau opgericht om advies te geven over klimaat, waterhuishouding, regenval enz. Nu hebben ze de eerste opdracht binnen. En wel van de wethouder van Zwolle!

De leerlingen werden ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis, alwaar ze een informatieve film te zien kregen over de stad Zwolle, de opdrachtgever. Daarna kregen ze uitleg over de samenwerking tussen de bureaus en de wethouder, door tussenpersoon, Ryan Hoekman. Zij gaf aan dat er, ter inspiratie, werkbezoeken gepland gaan worden, om concrete en reeds uitgewerkte adviezen te bekijken.

Daarna nam wethouder Ed Anker het woord. Hij stelde vast dat er in en rond Zwolle al veel gedaan is en wordt aan het hoge water in de rivieren. Het grote probleem voor de (nabije) toekomst wat betreft wateroverlast in Zwolle, zal echter de hevige regenval zijn. In nieuwbouwwijken wordt hier al veel aandacht aan besteed, door waterdoorlatende stenen in de straten te gebruiken of door extra parkjes aan te leggen. In oudere wijken zijn dit soort oplossingen niet altijd afdoende. Daarom heeft de wethouder aan de adviesbureaus gevraagd om te komen met een advies voor een nieuw Deltawerk en dan speciaal voor de omgeving van het CCC. Hij heeft hiervoor de officiële opdrachtbrief getekend en overhandigd aan de directeuren van de vier bureaus.

In de aankomende Flex-lessen zullen de adviesbureaus zich gaan buigen over het probleem van hevige regenval. Er zal worden gekeken naar de huidige waterhuishouding, het aantal putten en het gevaar voor riolering en elektriciteit bij hevige regenval. Er zal ingezet worden op multifunctionele, bruikbare oplossingen, welke de wethouder ook kan gaan gebruiken op andere plekken in de stad.

In de lessen gaan de leerlingen hun aangeleerde vaardigheden volop gebruiken om tot een mooi eindproduct voor de gemeente Zwolle te komen. In mei presenteren de adviesbureaus de uitkomsten in het provinciehuis. Hierbij is de wethouder aanwezig, maar ook een afvaardiging van het waterschap en provinciale bestuurders.

In klas 3-vmbo-flex werken de leerlingen nu aan het project “Adviseurs van de toekomst” waarbij leerlingen zich op het gebied van water en klimaat richten op problemen waar ze in de (nabije) toekomst vanwege de klimaatveranderingen mee te maken krijgen. Op die manier kunnen leerlingen de aangeleerde vaardigheden in de flex-uren op een zeer concrete manier inzetten.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00
Ons e-mailadres: info@hetccc.nl

Bezoekadres
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle

Postadres
Prinses Julianastraat 66

8019 AX Zwolle

Plan hier de route naar het CCC.