Landstede Groep

CCC-leerlingen doen onderzoek naar keuzemotieven in Tweede Wereldoorlog

18-10-2021

Hoe sta jij in de samenleving, welke plek neem je in en hoe word je gevormd door de mensen en de wereld om je heen. Welke verbanden kunnen gelegd worden tussen de manier waarop je gevormd wordt en de wijze waarop je tot bepaalde cruciale keuzes komt. De leerlingen uit vwo 4 van het Carolus Clusius College onderzoeken deze vraagstukken aan de hand van een internationaal project waarin de hedendaagse kijk op daderschap en dadererfgoed centraal staat. Een onderdeel van dit project was een bezoek aan Herinneringscentrum en kamp Westerbork dat afgelopen week plaatsvond.

Samen met herinneringscentra Falstadt (voormalig concentratiekamp in Noorwegen), Bergen Belsen (voormalig concentratiekamp in Duitsland), en Westerbork werkt het Carolus Clusius College in dit project dat in het kader van het vak Maatschappijwetenschappen is opgezet. De CCC-leerlingen doen onderzoek naar de keuzemotieven van de daders uit de Tweede Wereldoorlog en vergelijken hen met personen die bij een actuele mensenrechtenschending zijn betrokken.

‘De vraag waarom er zulke verschrikkingen aangericht werden en worden door mensen, houdt historici en gedragswetenschappers altijd bezig. Door leerlingen te laten kijken naar waarom mensen tot dit soort verschrikkelijke daden komen, nu en in het verleden, leren ze enerzijds inzien hoe belangrijk elke individuele keuze is en dat mensen altijd de keuze hebben om iets wel of niet te doen. Juist de vergelijking met het heden leert ze hoe belangrijk het is dat we een samenleving hebben waarin mensenrechten, democratie en de rechtsstaat van cruciaal belang zijn, omdat anders slechte eigenschappen van mensen beangstigend snel naar boven kunnen komen. Daarnaast krijgen de leerlingen inzicht in de mate waarin een gebeurtenis uniek is en in welke mate het iets universeels over de menselijke aard zegt’, licht David Hof, docent maatschappijwetenschappen op het Carolus Clusius College toe.

Als onderdeel van het onderzoek brachten de leerlingen afgelopen week een bezoek aan Herinneringscentrum en kamp Westerbork. ‘Vele jaren na het einde van de Tweede Wereldoorlog vragen we ons nog steeds af hoe daders gekomen zijn tot deze verschrikkelijke misdaden. Juist in deze extreme gevallen is goed te zien wat het verband is tussen de vorming van deze mensen en de keuzes die zij maakten. Als wereldschool vinden we het belangrijk dat onze leerlingen nadenken over hun plek en rol in deze wereld. Jouw keuzes hebben invloed op de wereld om je heen. Hierin is de UNESCO-gedachte essentieel, namelijk dat vrede in de hoofden en harten van mensen gaat leven. Dat is de rol en taak die wij als school hebben’, licht Annemieke van der Kooij, taakhouder Wereldburgerschap en docent Frans op het CCC toe.

 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00
Ons e-mailadres: info@hetccc.nl

Uw zoon/dochter ziek of afwezig melden? Neem dan contact met ons op via: 
receptie_ccc@hetccc.nl 

Bezoekadres
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle

Postadres
Postbus 1115
8001 BC Zwolle

Plan hier de route naar het CCC.

Parkeermogelijkheden