Landstede Groep

Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk om te weten wat de kwaliteit van ons onderwijs is. Om die in beeld te brengen en, indien nodig, hierop te anticiperen, meten wij de kwaliteit aan de hand van het oordeel van de inspectie en diverse interne en externe onderzoeken.

Oordeel inspectie
Alle afdelingen van het Carolus Clusius College vallen binnen het reguliere toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Dit betekent dat de inspectie het onderwijs van de school op orde kenmerkt aan de hand van de resultaten en opbrengsten van de school en de lesbezoeken.

Intern kwaliteit meten
Naast het oordeel van de inspectie evalueren wij ons onderwijs met behulp van interne instrumenten met een externe benchmark. We hebben een ouder- en een leerlingenraad en organiseren focusavonden op verschillende thema’s. Daarnaast zetten wij jaarlijks een digitaal tevredenheidsonderzoek uit onder ouders en leerlingen van klas 1 en 3 middels het programma www.kwaliteitscholen.nl. Ook de examenkandidaten van de drie niveaus geven hun feedback door middel van een vragenlijst. Ook doen we tweejaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dit schooljaar willen we gaan werken met feedback van leerlingen over hun docenten.

We hechten veel waarde aan de feedback die we door dergelijke onderzoeken krijgen en proberen hiermee ons onderwijs verder te ontwikkelen en te verbeteren!

Bent u benieuwd naar de resultaten van dergelijke onderzoeken of bent u benieuwd naar de kwaliteit van het onderwijs van het CCC ten opzichte van andere scholen? Dan kunt u bijvoorbeeld terecht op de website: www.scholenopdekaart.nl

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00
Ons e-mailadres: info@hetccc.nl

Uw zoon/dochter ziek of afwezig melden? Neem dan contact met ons op via: 
receptie_ccc@hetccc.nl 

Bezoekadres
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle

Postadres
Postbus 1115
8001 BC Zwolle

Plan hier de route naar het CCC.

Parkeermogelijkheden