Landstede Groep

Visie & identiteit

Vanuit christelijke inspiratie werken wij aan het ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen en medewerkers. Als school willen we van waarde zijn voor onze omgeving en voor de ontwikkeling van onze leerlingen als mens.

Daarbij zijn deze waarden leidend voor wat we denken en wat we doen:

  • het ontwikkelen van ieders talent
  • respect voor de eigenheid van alle mensen
  • ontmoeting met elkaar
  • aandacht voor zingeving
  • verantwoordelijk zijn voor jezelf, de ander en de samenleving

Visie op leren
Leren is een continu proces. Om te zorgen dat informatie kan worden omgezet in kennis, moet aan drie voorwaarden worden voldaan: autonoom werken, samenwerken en competenties verwerken.

  • Autonomie: zelf dingen (kunnen) doen.
  • Samenwerken is belangrijk, omdat leren een sociaal proces is. Met docenten of met medeleerlingen en soms met mensen van buiten de school.
  • Competentie is datgene wat iemand weet en kan.

Wij helpen leerlingen zich prettig te voelen bij wat zij doen en hun zelfvertrouwen te vergroten. Wij willen een leuke en uitdagende leeromgeving bieden waarin leerlingen kunnen groeien en zich kunnen ontplooien.

Christelijke identiteit
We zijn een school met een christelijke identiteit. Dat is vooral terug te zien in de dagelijkse bezinning en in de viering van christelijke feesten. Tegelijkertijd zijn we een pluriforme school, die ook volop ruimte biedt aan mensen met andere overtuigingen. Natuurlijk is het belangrijk dat iedereen elkaar als gelijkwaardig accepteert en elkaars levensovertuiging erkent. Daar hoort bij dat je geïnteresseerd bent in de bron waaruit de ander put en in de denkbeelden die een ander in praktijk probeert te brengen.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00
Ons e-mailadres: info@hetccc.nl

Uw zoon/dochter ziek of afwezig melden? Neem dan contact met ons op via: 
receptie_ccc@hetccc.nl 

Bezoekadres
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle

Postadres
Postbus 1115
8001 BC Zwolle

Plan hier de route naar het CCC.

Parkeermogelijkheden