Landstede Groep

Visie & identiteit

Vanuit christelijke inspiratie werken wij aan het ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen en medewerkers. Als school willen we van waarde zijn voor onze omgeving en voor jouw ontwikkeling als mens.

Daarbij zijn deze waarden leidend voor wat we denken en wat we doen:

  • het ontwikkelen van ieders talent
  • respect voor de eigenheid van alle mensen
  • ontmoeting met elkaar
  • aandacht voor zingeving
  • verantwoordelijk zijn voor jezelf, de ander en de samenleving

Visie op leren
Leren is een continu proces. Voordat informatie ook echt kennis is, moet er aan een paar voorwaarden worden voldaan: autonomie, samenwerken en competentie.

Autonomie betekent: zelf dingen (willen) doen. Samenwerken is belangrijk, omdat leren een sociaal proces is, met je docenten of met je medeleerlingen en soms met mensen van buiten de school. Competentie is datgene wat je weet en kunt. Wij helpen je je prettig te voelen bij wat je doet en je zelfvertrouwen te vergroten. Wij willen een leuke en uitdagende leeromgeving bieden waarin je kunt groeien en jezelf kunt ontplooien.

Christelijke identiteit
We zijn een school met een christelijke identiteit. Dat is vooral terug te zien in de dagelijkse bezinning en in de viering van christelijke feesten. Tegelijkertijd zijn we een 'pluriforme' school, die ook volop ruimte biedt aan mensen met andere overtuigingen. Natuurlijk is het belangrijk dat iedereen elkaar als gelijkwaardig accepteert en elkaars levensovertuiging erkent. Daar hoort bij dat je geïnteresseerd bent in de bron waaruit de ander put en in de denkbeelden die een ander in praktijk probeert te brengen.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00
Ons e-mailadres: info@hetccc.nl

Bezoekadres
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle

Postadres
Prinses Julianastraat 66

8019 AX Zwolle

Plan hier de route naar het CCC.