Landstede Groep

Waar staan we voor?

We zijn een christelijk geïnspireerde wereldschool. Vanuit die inspiratie willen we van betekenis zijn voor onze omgeving en werken aan de talentontwikkeling van onze leerlingen en medewerkers. We hebben respect voor de eigenheid van mensen, we willen elkaar ontmoeten, aandacht hebben voor zingeving en we voelen ons verantwoordelijk voor onszelf, de ander en de samenleving.

Missie van het CCC ‘ n wereldschool!

Wij zien elke leerling als een uniek persoon, met eigen behoeften, talenten en mogelijkheden. Wij stellen leerlingen in staat om een actieve rol te spelen in het ontwikkelen van een maatschappij die vreedzaam, tolerant, inclusief en veilig is, zowel in de wereld dichtbij als verder weg. Onze school als gemeenschap is hierin het voorbeeld.

“Wij leren jou kiezen om de wereldburger te worden die jij wil zijn.”

Visie op leren en onderwijzen

Het CCC wil werken aan de ontwikkeling van talenten en van waarde zijn, door ontmoeting, aandacht voor zingeving en het ontwikkelen van verantwoordelijkheid met respect voor de eigenheid van mensen.

  • Wij geven leerlingen passende bagage mee om ervoor te zorgen dat zij opgroeien tot wereldburger die ze willen zijn.
  • Wij willen talenten van leerlingen benutten en hun motivatie aanboren.
  • Wij vragen leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leer- en ontwikkelingsproces.

Christelijke identiteit

We zijn een school met een christelijke identiteit. Dat zie je terug in de bezinningsmomenten in de klas, in de viering van christelijke feesten en in het vak godsdienst dat je in elk leerjaar krijgt. Dit artikel geeft goed weer hoe de godsdienstles ingevuld wordt.

Je hoeft geen christelijke achtergrond te hebben om je bij ons thuis te voelen. We vinden het belangrijk dat we elkaars overtuiging respecteren en dat we belangstelling hebben voor wat een ander vindt en voelt. Dat past bij ons als christelijke wereldschool. 

Stel je vraag

Contact

Uw zoon/dochter ziek of afwezig melden? Neem dan contact met ons op via: 
receptie_ccc@hetccc.nl 

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00 (bereikbaar van 07.45 - 16.30 uur).
Ons e-mailadres: info@hetccc.nl

Bezoekadres
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle

Postadres
Postbus 1115
8001 BC Zwolle

Plan hier de route naar het CCC.

Parkeermogelijkheden