Landstede Groep

Deelmedezeggenschapsraad CCC/Agnieten College Wezep

De Deelmedezeggenschapsraad (DMR) van het Carolus Clusius College en Agnieten college Wezep bespreekt plannen en voorgenomen besluiten van het bestuur en de schoolleiding die direct met het CCC en Agnieten college Wezep te maken hebben. De DMR heeft advies-en instemmingsrecht. Hiermee wordt de medezeggenschap georganiseerd zoals formeel vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen en hebben personeelsleden, ouders en leerlingen de mogelijkheid hun zienswijze op wat er in school gebeurt aan te geven.

Door de structuur binnen Landstede bestaat er een Medezeggenschapsraad Stichting Agnieten/De Boog die de medezeggenschap verzorgt voor onderwerpen die de scholen, die onder deze stichting vallen, aangaat. Daarnaast is er nog een Centrale Medezeggenschapsraad voor heel Landstede. De DMR van het Carolus Clusius College, opererend op locatieniveau, bestaat uit 6 leden namens het personeel en 6 leden namens ouders en leerlingen. De directeuren van het CCC zijn adviseurs van de DMR.

Gedurende het schooljaar vergadert de DMR elke maand (tien keer per jaar). De vergaderingen zijn toegankelijk voor personeelsleden, leerlingen en ouders van het CCC en Agnieten college Wezep. De agenda’s en goedgekeurde verslagen kunt u opvragen bij de secretaris. Natuurlijk kunt u met vragen en opmerkingen bij ons terecht. Ook suggesties zijn welkom. U kunt contact met ons opnemen via info@hetccc.nl.

De DMR CCC/Agnieten college Wezep bestaat uit:

 • Hans Rozendom, voorzitter, docent lid CCC
 • Wil Pijl, secretaris, OOP lid  (per 1/1/2023 opgevolgd door Anne Bosma)
 • Ron Dekker, docent lid CCC
 • Jack Lawerman, docent lid CCC
 • Timo Raben, docent lid CCC
 • Marco Bruintjes, docent lid Wezep
 • Priska van Gaalen, ouder lid Wezep
 • Edward Kuijsten, ouder lid CCC
 • Marieke van Woerkom, ouder lid CCC
 • Rens van Bruggen, leerling lid CCC
 • Koen Blok, leerling lid CCC
 • Floor van den Broek, leerling lid ACW

Stel je vraag

Contact

Uw zoon/dochter ziek, beter of absent melden? Klik op Verzuim, rechtsboven op deze pagina.

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00 (bereikbaar op schooldagen van 07.45 - 16.30 uur).
Ons e-mailadres: info@hetccc.nl

Tijdens de herfstvakantie zijn we in noodgevallen bereikbaar op jhelmholt@hetccc.nl.

Bezoekadres
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle

Postadres
Postbus 1115
8001 BC Zwolle

Plan hier de route naar het CCC.

Parkeermogelijkheden