Landstede Groep

Deelmedezeggenschapsraad CCC/Agnieten College Wezep

De Deelmedezeggenschapsraad (DMR) van het Carolus Clusius College en Agnieten college Wezep bespreekt plannen en voorgenomen besluiten van het bestuur en de schoolleiding die direct met het CCC en Agnieten college Wezep te maken hebben. De DMR heeft advies-en instemmingsrecht. Hiermee wordt de medezeggenschap georganiseerd zoals formeel vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen en hebben personeelsleden, ouders en leerlingen de mogelijkheid hun zienswijze op wat er in school gebeurt aan te geven.

Door de structuur binnen Landstede bestaat er een Medezeggenschapsraad Stichting Agnieten/De Boog die de medezeggenschap verzorgt voor onderwerpen die de scholen, die onder deze stichting vallen, aangaat. Daarnaast is er nog een Centrale Medezeggenschapsraad voor heel Landstede. De DMR van het Carolus Clusius College, opererend op locatieniveau, bestaat uit 6 leden namens het personeel en 6 leden namens ouders en leerlingen. De directeuren van het CCC zijn adviseurs van de DMR.

Gedurende het schooljaar vergadert de DMR elke maand (tien keer per jaar). De vergaderingen zijn toegankelijk voor personeelsleden, leerlingen en ouders van het CCC en Agnieten college Wezep. De agenda’s en goedgekeurde verslagen kunt u opvragen bij de secretaris. Natuurlijk kunt u met vragen en opmerkingen bij ons terecht. Ook suggesties zijn welkom. U kunt contact met ons opnemen via edendaas@hetccc.nl.

De DMR CCC/Agnieten college Wezep bestaat uit:

 • Hans Rozendom, voorzitter
 • Annemieke van der Kooij, secretaris
 • Ron Dekker, docent lid CCC
 • Peter Vloedgraven, docent lid CCC
 • Vincent Kok, OOP-lid CCC
 • Dorothé Mul, docent lid Wezep
 • Jochum Dorrepaal, lid ouders
 • Manon Bakker, lid ouders
 • Leo Ekelmans, lid ouders
 • Josine Akkermans, lid leerling (V6)
 • Mike Ebeling, lid leerling (H5)
 • Nadia Diepeveen, lid leerling (H4)

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00
Ons e-mailadres: info@hetccc.nl

Bezoekadres
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle

Postadres
Prinses Julianastraat 66

8019 AX Zwolle

Plan hier de route naar het CCC.