Landstede Groep

Ouderavonden

Voor ouders vinden ieder schooljaar verschillende voorlichtingsavonden plaats. Naast de 'gewone' voorlichtingsavonden voor ouders verzorgt de ouderraad jaarlijks drie ouderavonden.

Ouderspreekuren
Er zijn gedurende het schooljaar verschillende momenten om met mentoren, docenten of teamleiders te spreken. Bij vragen en/of problemen kunt u ook buiten deze tijdstippen contact met hen opnemen, per telefoon of e-mail. U ontvangt digitaal een uitnodiging voor de ouderspreekuren.

Klassenouderavond
Tijdens de klassenouderavond in oktober kunt u kennis maken met de ouders van klasgenoten van uw kind. met elkaar in gesprek kunnen komen om de eerste ervaringen met elkaar te delen.

Thema-ouderavond
In februari is er de jaarlijkse thema-ouderavond. Hier komen onderwerpen aan de orde die in de thuissituatie of in het schoolleven een rol spelen.

Kruip in de huid van uw kind
Wilt u ervaren hoe het is om les te krijgen op het CCC? Dat kan tijdens speciale lesavond voor ouders. U krijgt van tevoren een lesrooster, de schoolregels en huiswerk toegestuurd. U gebruikt de boeken van uw kind en op de bewuste avond in maart volgt u vervolgens drie lessen.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00
Ons e-mailadres: info@hetccc.nl

Uw zoon/dochter ziek of afwezig melden? Neem dan contact met ons op via: 
receptie_ccc@hetccc.nl 

Bezoekadres
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle

Postadres
Postbus 1115
8001 BC Zwolle

Plan hier de route naar het CCC.

Parkeermogelijkheden