Landstede Groep

Ouderraad

Het Carolus Clusius College heeft een actieve Ouderraad (OR). De OR denkt en praat mee over het functioneren van de school. In de OR zitten ouders en verzorgers van leerlingen uit alle onderwijsvormen en leerjaren en diverse woonplaatsen. De OR komt op voor de collectieve belangen van leerlingen en ouders.

OuderKlankbord voor het CCC
Vijf keer per schooljaar overlegt de OR met de directie over lopende zaken en actuele thema's die van belang zij voor de leerlingen, de ouders en het CCC. Soms vraagt de schoolleiding de mening of het advies van de OR, ook stellen wij zelf onderwerpen aan de orde als dat structureel en relevant is. Het overleg is open, prettig en constructief. De OR is vaak met dezelfde thema’s als de schoolleiding bezig, maar belicht ze vanuit een andere invalshoek. De OR functioneert als klankbord en houdt de schoolleiding scherp. 

Naast het periodieke overleg met de schoolleiding, is de OR betrokken bij diverse nevenactiviteiten. Leden van de OR nemen deel aan verschillende werkgroepen en commissies binnen de school, hebben een bijdrage bij het Open Huis en organiseren thema-avonden voor ouders. 

Vragen aan de OR
Natuurlijk kunt u met vragen of opmerkingen bij ons terecht, maar ook suggesties zijn welkom. Ons email-adres is cccouderraad@gmail.com. Gaat het om een vraag over een individuele leerling, dan bent u bij de mentor aan het juiste adres. 

Nieuwe rondes, nieuwe kansen
Er plaats in de OR omdat kinderen zijn afgestudeerd en ouders ook afscheid nemen van het CCC. Wilt u meepraten en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het CCC? Graag! De OR is op zoek naar nieuwe leden die zich proactief willen inzetten voor de school. Stuur een e-mail naar onze mailbox met uw naam, naam van het kind en onderwijsvorm/leerjaar en telefoonnummer en we nemen contact met u op.

"Het CCC is een leuke, goed presterende school met een prettig leerklimaat: onze kinderen voelen zich hier thuis. Als Ouderraad willen we daar een positieve bijdrage aan leveren."

Stel je vraag

Contact

Uw zoon/dochter ziek, beter of absent melden? Klik op Verzuim, rechtsboven op deze pagina.

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00 (bereikbaar op schooldagen van 07.45 - 16.30 uur).
Ons e-mailadres: info@hetccc.nl

In geval van nood tijdens de voorjaarsvakantie kunt u mailen naar jhelmholt@hetccc.nl

Bezoekadres
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle

Postadres
Postbus 1115
8001 BC Zwolle

Plan hier de route naar het CCC.

Parkeermogelijkheden