Landstede Groep

Driehoeksgesprekken

Op het CCC vinden we het belangrijk dat leerlingen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leer- en ontwikkelproces in en dat ouders en school daarbij betrokken zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk om korte lijnen te hebben met ouders, zodat we samen het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind goed kunnen volgen.

In dit schooljaar is er met elke leerling een driehoeksgesprek. Kenmerken van een driehoeksgesprek zijn:

Een driehoeksgesprek is tussen de leerling, zijn/haar ouders en de mentor.
• Het voorbereiden van het gesprek ligt bij de leerling, ondersteund door mentor en ouders.
• De leerling wordt geleerd verantwoordelijkheid te nemen voor de doelen, het organiseren en de inrichting van het gesprek.
• Het gesprek is gelijkwaardig; het gesprek wordt geleid door de leerling vanuit zijn/haar doelen en behoeftes.
• Opbrengst van een driehoeksgesprek is altijd het formuleren van doelen voor de (komende) periode. Dit doel kan variëren, bijvoorbeeld: op tijd komen, voor jezelf opkomen, het aanleren van leerstrategieën, etc.
• Het gesprek moet af zijn. Dit betekent dat ook eventuele verslaglegging van het gesprek, tijdens het gesprek wordt geschreven en dat dit verslag wordt afgerond. Wanneer doelen en actiepunten bij elke deelnemer van het gesprek bekend en akkoord zijn, kan het gesprek pas worden afgerond.

Gesprekken met vakdocent
Het moment waarop ouders en leerling met de vakdocent in gesprek willen, verschilt per leerling. Daarom organiseren we de spreekmomenten met vakdocenten op een andere manier. Wilt u een gesprek met de vakdocent, dan kunt u via de mail contact met hem/haar opnemen om hiervoor een afspraak te maken. De mailadressen van docenten staan in Magister of kunt u opvragen via info@hetccc.nl.