Landstede Groep

Onze school

Op het Carolus Clusius College (het CCC) ben je welkom op vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium Orfeo; zowel voor regulier als tweetalig onderwijs. Het CCC is een wereldschool. Dat betekent dat we je leren om verder te kijken dan alleen je eigen omgeving, om over grenzen heen te kijken. We helpen je bij de zoektocht naar wie jij bent, waar jij staat en wat je kunt veranderen in de wereld. Ver weg of juist dichtbij. Dat sluit aan bij onze christelijke identiteit: Be the change you wish to see in the world.

In de geest van de naamgever van onze school, Carolus Clusius, kijk je soms letterlijk over grenzen heen. Bijvoorbeeld als je op uitwisseling gaat naar het buitenland. Maar ook tijdens projecten waarbij je samenwerkt met andere leerlingen ga je voorbij grenzen. Je bent allemaal anders en samen werk je naar een eindresultaat. Al vanaf klas 1 krijg je te maken met wereldburgerschap en internationalisering.

De wereld verkennen of leren op school. In beide gevallen gaat het om het verleggen van grenzen, om het ontdekken van nieuwe gebieden, het verkrijgen van meer inzicht en het vergaren van nieuwe kennis. Het Carolus Clusius College is een wereldschool die de deur open zet voor andere invloeden, die geïnteresseerd is in andere mensen en bruggen slaat tussen verschillende culturen.

Ons doel is jongeren op eigen benen te leren staan, zodat ze op een respectvolle manier omgaan met de wereld om hen heen. Deze doelen vertalen wij op praktische wijze in onze manier van lesgeven en de manier waarop we met elkaar omgaan. Ons motto bij dit alles is: duidelijk en dynamisch.

Duidelijk zijn wij in de eerste plaats over onze identiteit. Vanuit onze christelijke identiteit willen we respectvol met elkaar omgaan. Ook zijn er heldere regels en afspraken, die onze school tot een veilige school maken. Dynamisch zijn wij in de manier waarop wij ons onderwijs verzorgen, waarbij we niet bang zijn te vernieuwen. Omdat het in een school niet gaat om leren alleen, is er veel aandacht voor culturele activiteiten en internationale contacten. 

 

Stel je vraag

Contact

Uw zoon/dochter ziek, beter of absent melden? Klik op Verzuim, rechtsboven op deze pagina.

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00 (bereikbaar op schooldagen van 07.45 - 16.30 uur).
Ons e-mailadres: info@hetccc.nl

Bezoekadres
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle

Postadres
Postbus 1115
8001 BC Zwolle

Plan hier de route naar het CCC.

Parkeermogelijkheden