Landstede Groep

Atheneum

Het atheneum op het CCC is voor leerlingen die uitgedaagd willen worden in vakken, zoals Nederlands, Engels en wiskunde. En zich willen ontwikkelen in vaardigheden die nodig zijn in het toekomstige beroep. Voorbeelden van vaardigheden die wij op het CCC belangrijk vinden zijn creativiteit, samenwerken, ICT, kritisch denken en presenteren.

Lees meer over:

Maatwerk voor een atheneumleerling
Atheneumleerlingen zijn vaak snelle denkers en nieuwsgierig van aard. Om deze vaardigheden verder te ontwikkelen besteden wij veel aandacht aan plannen en het ‘leren leren’.

Onderzoeken
Ter voorbereiding op de universiteit leren we onze atheneumleerlingen een onderzoekende houding aan te nemen. Dit komt van pas bij het bestuderen van een nieuw onderwerp of het zoeken naar het antwoord op een vraag. Hierbij gaan we het niveau van google voorbij en reiken we handvatten aan waarmee je een onderwerp of vraag grondig kunt onderzoeken. In de bovenbouw maak je kennis met het doen van onderzoek. Dit doe je bijvoorbeeld bij het maken van het profielwerkstuk.

Extra uitdaging
In de atheneumklas word je op nóg een manier extra uitgedaagd. In het tweede leerjaar kun je voor een extra vak kiezen. Het concrete aanbod hiervoor wijzigt elk jaar. De afgelopen jaren zijn filosofie, klassieke wereld en EHBO de keuzemogelijkheden geweest. Ben je verslingerd geraakt aan de klassieke wereld? Maak dan gemakkelijk de overstap naar het internationaal gymnasium van het CCC: Orfeo.

Ook tweetalig atheneum
Wil jij extra uitdaging op het atheneum? Dan kun je ervoor kiezen om het atheneum in klas 1 t/m 3 tweetalig te volgen. Je klasgenoten, jij en de docenten spreken Engels en ook de boeken en toetsen zijn Engelstalig. Je volgt het tweetalig atheneum binnen de internationale leerroute van het CCC op International School Zwolle.
Lees meer over tweetalig atheneum.

De bovenbouw: de tweede fase
Vwo duurt in totaal zes jaar. De eerste drie jaren noemen we de eerste fase, daarna hebben we het over de tweede fase. Waar de eerste fase vrij algemeen is, ga je in de tweede fase een richting kiezen waarmee je je voorbereidt op een vervolgopleiding. Lees hier meer over de tweede fase op het CCC.
Lees meer over de tweede fase.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over het atheneum contact op de teamleider via 088 - 850 75 00 of info@hetccc.nl. Of bekijk de veelgestelde vragen

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00
Ons e-mailadres: info@hetccc.nl

Bezoekadres
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle

Postadres
Prinses Julianastraat 66

8019 AX Zwolle

Plan hier de route naar het CCC.