Landstede Groep

Tweetalig onderwijs

Wil jij extra uitdaging op de havo, atheneum of gymnasium? Kies dan voor tweetalig onderwijs (tto). Je klasgenoten, jij en de docenten spreken Engels, de boeken zijn Engelstalig en je volgt vrijwel alle vakken in het Engels. Je leert door middel van projecten en je krijgt de kans om de wereld te ontdekken.

Schoolvakken in het Engels: hoe ziet dat eruit?

Tweetalig onderwijs betekent dat je mathematics krijgt, history, geography, biology, physical education (sport), arts en religious education (levensbeschouwing). Dat betekent niet dat je al perfect Engels moet kunnen om de lessen te volgen en toetsen te maken. Gelukkig niet; als je het niet hoefde te leren, zou er geen tto bestaan.

Het betekent wel dat de vakdocenten weten wat ze moeten doen om te zorgen dat jij het vak begrijpt en tegelijk steeds beter wordt in Engels. Zo wordt er bijvoorbeeld in de brugklas van je gevraagd om op een plaatje van het lichaam aan te wijzen waar ‘the heart’ is, leer je hoe je ‘1,000,000’ zegt in het Engels (million), schrijf je de nieuwe woorden op in je schrift met een Engelse uitleg erbij. Een tto-les mathematics is dus niet een les wiskunde in een onbegrijpelijke taal, maar een doordachte manier om dezelfde stof te behandelen waarbij je hersenen, jij dus, nog actiever zijn en nog meer verbindingen leggen. In het begin helpt de docent je af en toe nog met een Nederlands woord en kun je nog niet altijd in het Engels antwoorden, maar dit gaat al snel beter en fouten maken mag, daar leer je van.

En toetsen dan?
Op een toets in de brugklas kun je eerst nog niet open vragen in foutloos Engels beantwoorden, maar wel begrippen in de juiste volgorde zetten of van een stelling aangeven of die true/false is. Naarmate je verder komt schrijf je essays (opstellen) waar je feedback op krijgt, houd je presentations (spreekbeurten) en lukt het ook steeds beter om  Engels te spreken tijdens groepsopdrachten.

Op welke niveaus kan ik tto doen?
Tweetalig onderwijs volg je op de havo, het atheneum en gymnasium Orfeo volg je tto in klas 1 t/m 3. Op havo en vwo krijgen de leerlingen aan het eind van klas 3 het tto-certificaat.

Omdat de eindexamens in het Nederlands worden afgenomen, vinden we het belangrijk in aanloop naar die examens de lesstof in het Nederlands aan te bieden. Wel is jouw Engels na twee of drie jaar tweetalig onderwijs van zo'n hoog niveau dat je het je bij je vervolgstudie (al dan niet in het Engels) een mooie voorsprong geeft.

In de bovenbouw rond je je tto-opleiding af met een Cambridge-examen voor Engels. Op het vwo volg je hiernaast een extra vak, Global Perspectives, en schrijf je het profielwerkstuk in het Engels.

 

Engels leren door het te ervaren
Volg je tweetalig onderwijs, dan leer je Engels vooral door het te spreken en te ervaren. Doordat je de hele dag met de taal bezig bent, leer jij jezelf beter uit te drukken in het Engels. Door projecten, uitwisseling en reizen met leerlingen uit het buitenland kun je direct toepassen wat je geleerd hebt.

Binnen het tweetalig onderwijs is er veel aandacht voor toneel en spreekvaardigheid. Elk jaar is er een voorstelling samen met Engelse acteurs. Ook doen leerlingen mee aan debatwedstrijden en de Speaking Contest.

Extra kosten
Tweetalig onderwijs brengt kosten met zich mee. Daarom vragen wij een extra vrijwillige bijdrage, bovenop de reguliere vrijwillige ouderbijdrage. Dankzij die vrijwillige bijdrage kunnen we bijzondere projecten organiseren en betalen we zoveel mogelijk de uitwisselingen en excursies. Deze bijdrage is € 225,- per jaar. Hoewel deze bijdrage vrijwillig is, vinden we het fijn als u kunt bijdragen. Het niet betalen van deze bijdrage betekent niet dat een leerling niet deel kan nemen aan het tweetalige programma. Het betekent wel dat bij onvoldoende bijdragen we extra activiteiten en faciliteiten eventueel niet kunnen realiseren.

Goede motivatie
Een goede motivatie is belangrijk om tweetalig onderwijs te kunnen volgen. Je moet het vooral leuk vinden en er zin in hebben. Daarnaast zijn wij benieuwd naar jouw startniveau van het Engels. Dit is een gespreksonderwerp tijdens de kennismakingsperiode. 

Stel je vraag

Contact

Uw zoon/dochter ziek, beter of absent melden? Klik op Verzuim, rechtsboven op deze pagina.

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00 (bereikbaar op schooldagen van 07.45 - 16.30 uur).
Ons e-mailadres: info@hetccc.nl

In geval van nood tijdens de voorjaarsvakantie kunt u mailen naar jhelmholt@hetccc.nl

Bezoekadres
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle

Postadres
Postbus 1115
8001 BC Zwolle

Plan hier de route naar het CCC.

Parkeermogelijkheden