Landstede Groep

Vmbo-tl

Een positieve gezellige sfeer, betrokken docenten, goede studiebegeleiding, een eigen leerplan met keuzevakken en modules door 20-80learning. En zo kunnen we nog wel een paar goede redenen opnoemen om het vmbo-tl op het CCC te volgen.

Lees meer over:

De overstap zo gemakkelijk mogelijk
Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een flinke stap. Daarom hebben we een kennismaking- en introductieperiode, projecten en excursies. Alle docenten werken volgens het systeem van positieve groepsvorming. Op die manier leer je iedereen op een goede manier kennen en maak je snel nieuwe vrienden en vriendinnen. In de les werken we aan een goede sfeer in de klas waarin het veilig, rustig en gezellig is en je goed kunt leren.

De brugklas
Je start in de brugklas vmbo-tl/havo met goede doorstroommogelijkheden naar de havo. Vier dagen in de week volg je het vaste programma en krijg je alle vakken en stof die je nodig hebt voor je opleiding. Eén dag in de week krijg je een eigen programma waarin je kunt kiezen uit vakken, ondersteuning of verrijking en je leert studievaardigheden. Voor deze dag heb je geen huiswerk, wel bouw je een portfolio op van alle dingen die jij gedaan hebt en leer je netwerken, samenwerken en presenteren. Dat helpt je om te ontdekken wie jij bent en wat jij wilt bij je latere studiekeuze. 

Je kiest zelf welke vakken en extra dingen je doet. Ook heb je vakgerichte excursies. Bij onderdelen waar je moeite mee hebt, krijg je extra ondersteuning. Bij onderdelen waar je goed in bent, krijg je verrijkingsmodules aangeboden.

In zowel het eerste als het tweede jaar kun je bij goede prestaties en bij de keuze voor het vak Frans gemakkelijk doorstromen naar de havo. Blijf je op het vmbo-tl, dan krijg je een mooi studietraject met veel keuzevakken en uitdaging aangeboden.

Ook tweetalig vmbo-tl/havo
Spreek jij goed Engels en wil je vmbo-tl/havo in klas 1 en 2 tweetalig volgen? Dat kan op het CCC. Jij, je klasgenoten en de docenten spreken Engels en ook de vakken, boeken en toetsen zijn Engelstalig. Lees meer over tweetalig onderwijs

De bovenbouw van het vmbo-tl
Het CCC biedt 20-80learning in klas 3 van vmbo-tl. Binnen 20-80learning volg je het onderwijs in vier dagen. Op de dag die overblijft krijg je in klas 3 het vak Technologie en Toepassing. Ook krijg je vmbo FlexDay voor ondersteuning en verrijking. Je gaat dan aan de slag met vakgebieden en beroepen waarin je je wilt specialiseren en verdiepen. Door keuzevakken, vakoverstijgende modules en stages bepaal je deels zelf wat je leert en oriënteer je je op een vervolgstudie op het mbo of havo. Voor vakken waar je meer moeite mee hebt, zijn er extra lessen voor het ontwikkelen van je studievaardigheden voor dat vak.

Speciale vakken, de specialisaties
In de bovenbouw van het vmbo-tl volg je ook een specialisatie. Je kunt kiezen uit:

  • Cambridge Engels, waarbij je een internationaal erkend Cambridge Engels diploma kunt behalen.
  • Kunst en Ontwerpen, waarbij je examen doet in kunstvakken en een portfolio aanlegt voor je vervolgstudie.
  • Technologie en Toepassing, waarbij je examen doet in technologie en je technische opdrachten en stages bij bedrijven gaat doen.
  • Sport en Gezondheid, waarbij je examen doet in sport en je verdiept in gezondheid.

Bij elke specialisatie staat onderzoeken, ontwerpen en ondernemen centraal.

Na het vmbo-tl
Het programma in de bovenbouw van vmbo-tl op het CCC geeft je een goede voorbereiding op het mbo en op de havo. In klas 3 kies je een vakkenpakket waarmee je na het behalen van je diploma zowel naar de havo als naar het mbo kan. In klas 4 kies je voor een mbo-pakket (6 vakken) of een havo-pakket (7 vakken) met eventueel een extra vak. Hierdoor begin je met een voorsprong op de havo van het CCC en heb je een goede slagingskans.

Meer weten
Neem voor meer informatie over vmbo-tl contact op met de teamleider via 088 - 850 75 00 of info@hetccc.nl

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00
Ons e-mailadres: info@hetccc.nl

Uw zoon/dochter ziek of afwezig melden? Neem dan contact met ons op via: 
receptie_ccc@hetccc.nl 

Bezoekadres
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle

Postadres
Postbus 1115
8001 BC Zwolle

Plan hier de route naar het CCC.

Parkeermogelijkheden